Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni

kitapdevi.com

Veri Sorumlusu

Bu metin, KİTAPDEVİ BASIM YAYIN DAĞ. PAZ. SAN. VE LTD. ŞTİ. ("Şirket") tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak müşteri ve iş ortaklarına ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilir:

1. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması,
2. İletişim faaliyetleri kapsamında size bilgi, kampanya ve duyuruların iletilmesi,
3. Müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
4. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kişisel Veri İşleme Şekli ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, açık rıza, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi KVK Kanunu'nda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Kişisel verileriniz, çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilir. Sözlü, yazılı veya elektronik ortamlar üzerinden yapılan başvurular, sözleşmeler, web sitesi, sosyal medya, etkinlikler, çağrı merkezi gibi kanallar kullanılarak kişisel verileriniz toplanabilir.

Kişisel Veri Kategorileri

Şirket, aşağıdaki kategorideki kişisel verileri işleyebilir:

1. İletişim Bilgileri: Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz.
2. İşlem Bilgileri: Ürün ve hizmetlere ilişkin satış, sipariş ve ödeme bilgileri.

Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarına uygun olarak ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde belirlenen süre kadar saklanacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVK Kanunu kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak, veri işleme faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi taleplerinizi ilgili kanun ve düzenlemelere uygun olarak iletmek ve işlemek için, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz:

KİTAPDEVİ BASIM YAYIN DAĞ. PAZ. SAN. VE LTD. ŞTİ.
19 Mayıs, Önay Sk. No:8 D:A, 06290 Keçiören/Ankara
0531 579 55 70
[email protected]

Değişiklikler

Şirket, bu Aydınlatma ve Rıza Metni'ni güncelleme hakkına sahiptir. Güncellemeler web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Giriş yap

Henüz bir hesabınız yok mu? Şimdi Kaydolun